Försvunnen i 5 år – men aldrig bortglömd. Kräv rättvisa för poeten och bokförläggaren Gui Minhai! >>>

In by zynk

ONLY IN SWEDISH

Den 17 oktober 2020 är det fem år sedan den svenske bokförläggaren och poeten Gui Minhai försvann från sin semesterbostad i Thailand.

Gui har varken fått ha kontakt med sin familj eller sitt juridiska ombud sedan 2018. I februari 2020 meddelade kinesiska myndigheter att Gui Minhai dömts till 10 års fängelse, utan en chans till en rättvis rättegång.

Gui Minhai står upp för frihet och yttrandefrihet. Ingen ska straffas för att de uttrycker sin åsikt! Medverkar i filmen gör Angela Gui (Gui Minhais dotter), poeterna Emil Jensen och Chala Hailu Abate, Amnestys styrelsemedlem Mehjar Azzouz samt Amnestyaktivisterna Sofia Hallqvist och Cathleen O’Keeffe. Dikten kommer från Gui Minhais diktsamling “Jag ritar en dörr på väggen med fingret” som skrivits från fängelset och kom ut våren 2020.